Badania sportowców

Szanowni Państwo,
Jestem lekarzem specjalistą medycyny rodzinnej z dwudziestoletnim stażem pracy. Posiadam aktualny certyfikat PTMS ( Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej), którego jestem członkiem. Zapewniam długotrwałą i kompleksową obsługę medyczną niezależną od aktualnych uwarunkowań i limitów NFZ w zakresie orzekania o zdolności do uprawiania sportu do 23 rż., oraz badań lekarskich na kolonie, obozy, zgrupowania sportowe i zawody.

Gwarantuję ciągłość opieki, porady i pomoc przy rozwiązywaniu problemów zdrowotnych. Oferuję rzetelne badania dzieci i młodzieży na miejscu w przychodni „ Medness Profilaktyka" w Dzierżoniowie . Badania lekarskie nie powinny być traktowane, jako niezbędna pieczątka na karcie zdrowia, której domaga się klub lub sędziowie przed zawodami. To przede wszystkim sportowcowi i jego rodzicom powinno zależeć na badaniu, które ma określić aktualny stan zdrowia, możliwości uprawiania danej dyscypliny sportu, możliwości uczestnictwa w zawodach lub chronić jego zdrowie przed ew. negatywnymi skutkami już uprawianego sportu. Badania te ujawniają różne nieprawidłowości różnych układów często niezwiązanych bezpośrednio z uprawianym sportem jak: zaburzenia postawy, zaburzenia hormonalne, zaburzenia wzrostu, zaburzenia kardiologiczne, zaniedbania w kwestii rozciągania i przygotowania do treningu, choroby wieku dziecięcego ( jałowe martwice kości), zaniedbania próchnicze uzębienia, wady wzroku. Bardzo często spotykam się z twierdzeniem, że nie warto leczyć u dzieci próchnicy zębów mlecznych, „ bo i tak wkrótce wypadną“. W rezultacie dziecko nie ma czym jeść, ponieważ korony zębów "spróchniały", ma kompleksy wobec rówieśników z zadbanymi zębami, niechętnie się uśmiecha i wypowiada, kiedy prezentuje czarne resztki, może mieć problemy gastryczne wynikające z niewystarczającego rozdrobnienia pokarmu, nie wspominając o tym, że „pielęgnuje“ przewlekły stan zapalny w jamie ustnej, który może spowodować zapalenie innego, ważniejszego dla życia narządu.
Nasza przychodnia przedstawia ofertę opieki medycznej w zakresie badań sportowo-lekarskich sportowców i zawodników do 23 rż. zgodnie z aktualnymi przepisami tzn.:

  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 kwietnia 2011r. w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu badań lekarskich niezbędnych do uzyskania orzeczenia lekarskiego
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 23 marca 2009r w sprawie zakresu koniecznych badań lekarskich, częstotliwości ich przeprowadzania oraz trybu orzekania o zdolności do uprawiania określonej dyscypliny sportu przez dzieci i młodzież do 21rż, oraz przez zawodników pomiędzy 21, a 23 rż.

Dzieci i młodzież uprawiające dyscypliny sportowe muszą być poddawane badaniom lekarskim wstępnym, okresowym i kontrolnym z odpowiednią częstotliwością.

Zakres tych badań jest sprecyzowany w rozporządzeniu w oparciu o poszczególne dyscypliny sportowe. Celem tych badań jest wydanie orzeczenia lekarskiego o zdolności do uprawiania danej dyscypliny.
Rodzaje i zakres badań sportowców.
Badanie I (wstępne) i V ( po dwóch latach)
1. ogólnolekarskie
2. pomiary antropometryczne
3. badanie ortopedyczne
4. przegląd stomatologiczny
5. ekg
6. badanie: morfologia, OB, glukoza ,mocz ogólny
7. badanie laryngologiczne
8. badanie okulistyczne
* dodatkowe
Badanie II i IV
1. ogólnolekarskie
2. pomiary antropometryczne
3. badanie ortopedyczne
Badanie III
1. badanie ogółnolekarskie
2. pomiary antropometryczne
3. badanie ortopedyczne
4. przegląd stomatologiczny
5. ekg
6. badania: morfologia, OB, glukoza, mocz ogólny

*badanie neurologiczne+EEG (boks, sztuki walki, , sporty paro,-moto,- lotniowe
RTG kręgosłupa C – szyjnego (judo, zapasy)
RTG kręgosłupa L – lędźwiowego (podnoszenie ciężarów)
spirometria ( płetwonurkowanie)

! BADANIA SĄ WAŻNE MAKSYMALNIE 6 MIESIĘCY !

 

Badany lub jego opiekun zobowiązany jest każdorazowo podczas badania do zgłaszania zgodnie ze swoją wiedzą wszelkich ostrych i przewlekłych problemów zdrowotnych, przebytych chorób i urazów na podstawie art.233 Kodeksu Karnego.


Copyrights ©2018 Medness | Wykonanie: iCOMPBIZNES.pl (grupa iCOMP)